Zmiany w statucie

Informujemy, że zakończono prace nad propozycją zmian do statutu.

Z projektem zmian można się zapoznać w spółdzielni.

Zatwierdzenie zmian będzie głosowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które planowane jest pod koniec czerwca.

Zmiany w statucie