Zmiany statutu

UWAGA,

W związku z przystąpieniem do zmian statutu prosimy o zgłaszanie propozycji nowych regulacji statutowych.

Propozycje należy zgłaszać do Spółdzielni, do dnia 19-04-2024 r.

Zmiany statutu