Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoby, niebędące dotychczas członkami Spółdzielni, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni, uzyskały członkostwo w  Spółdzielni z mocy prawa.

Obecny stan prawny powoduje  konieczność zaktualizowania rejestru członków Spółdzielni.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni, a które dotychczas nie były członkami Spółdzielni, o podanie danych identyfikacyjnych, umożliwiających wpisanie tych osób do rejestru członków.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych