Wybory delegatów

 Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie informuje, iż w dniu 29-06-2023 roku podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się wybory delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 2024r.

Z treścią zawiadomienia jak i porządkiem obrad można zapoznać się tutaj.

Karta zgłodzenia kandydata dostępna w siedzibie lub pod tym linkiem.

Wybory delegatów