Ważne telefony

TELEFONY ALARMOWE

SM „Batory” zapewnia całodobową pomoc techniczną

Wszystkie awarie związane z eksploatacją budynku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 należy zgłaszać do Spółdzielni pod nr tel./fax

32 247 05 64 lub 32 247 19 23

W godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) wszelkie awarie należy zgłaszać pod następujący numer telefonu:
695 625 096, 502 521 526, 502 513 929 lub 789 008 053

 

Pozostałe telefony alarmowe:

 • 112                           Telefon alarmowy
 • 997                          Policja
 • 32 771 52 00         Komenda Miejska Policji ul. Legnicka 1 Chorzów
  32 771 52 55
 • 32 349 86 10         Komenda Miejska Policji ul. Moniuszki 11 Chorzów
 • 998                         Straż Pożarna
 • 986                         Straż Miejska
 • 32 241 61 45          Pl. Powstańców Śląskich 11 Chorzów
 • 999                          Pogotowie Ratunkowe
 • 991                           Pogotowie Energetyczne
 • 986                          Pogotowie Ciepłownicze
 • 992                          Pogotowie Gazowe
 • 32 34 94 600         Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
  32 24 52 167
  32 34 94 601
  994