Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej – 30.06.2018r.