Walne Zgromadzenie 2023

 Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie działając na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” na dzień 29-06-2023 roku, o godzinie 17:00, które odbędzie się na strychu w budynku przy ul. Styczyńskiego 53a, w Chorzowie.

Z treścią zawiadomienia jak i porządkiem obrad można zapoznać się tutaj.

Wzór pełnomocnictwa dostępny w siedzibie lub pod tym linkiem.

Walne Zgromadzenie 2023