UWAGA !!!!!

Przypominamy wszystkim użytkownikom lokali o obowiązku informowania Spółdzielni, o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu, która ma wpływ na wysokość opłaty z tytułu użytkowania lokalu, w terminie do 7 dni od dnia jej zaistnienia. Udzielanie nieprawidłowych informacji może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej.

UWAGA !!!!!