UWAGA – Zmiana cen

Informujemy, że:

1) zgodnie z decyzją, z dnia 14-02-2020 r., na wniosek CHŚPWiK w Chorzowie przyśpieszono wejście w życie nowej taryfy za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków. Nowe ceny obowiązują od dnia 17-03-2020 r.

Aktualne stawki wynoszą:

  •  woda – 6,21 zł /m3
  • ścieki – 10,03 zł / m3

2) zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 27-02-2020 r., zmianie od dnia 01-04-2020 r. ulega cena za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe stawki wynoszą:

  • 26,90 zł. / osobę za odpady zbierane w sposób selektywny,
  • 53,80 zł. / osobę za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z funkcjonowaniem podmiotów oraz ograniczenia w kontakcie spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii prosimy powyższe zmiany cen uwzględnić we wnoszonych opłatach za lokale.
Stosowne aneksy zostaną dostarczone (do skrzynek pocztowych) w najbliższym możliwym czasie.

UWAGA – Zmiana cen