Uwaga dłużnicy

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 14-05-2010 r. Nr 81, poz. 530. Najważniejsza zmiana dotyczy faktu, iż każdy wierzyciel będzie mógł przekazać dane dłużnika, gdy minimalna kwota wymaganego zobowiązania wobec konsumenta wynosi 200 zł, a w przypadku dłużnika niebędącego konsumentem 500 zł. W każdym przypadku wymagane jest, aby upłynął co najmniej miesiąc od czasu wezwania dłużnika do zapłaty wraz z ostrzeżeniem go o zamiarze przekazania danych do BIG.

Uwaga dłużnicy