Oferta posrednictwo cennik

CENNIK

 • Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości – 2 % od ceny transakcyjnej sprzedaży nieruchomości +23% VAT
 • Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa w kupnie nieruchomości – 2 % od ceny transakcyjnej kupna nieruchomości +23% VAT
 • Wynagrodzenie za usługi pośrednictwa w najmie lub wynajmie nieruchomości – jednomiesięczna stawka czynszu najmu nieruchomości +23% VAT
 • Za ustną poradę z zakresu obrotu nieruchomościami (bez zawarcia umowy pośrednictwa) – 200 zł + 23% VAT
 • Określenie ceny ofertowej nieruchomości (bez zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży):
  130zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów.
  300zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych poza terenem miasta Chorzów.
  900zł + 23% VAT dla nieruchomości położonych poza województwem śląskim.

Wynagrodzenie Spółdzielni podlega negocjacji i jest każdorazowo ustalane przy podpisywaniu umowy pośrednictwa.