Porady apel kominiarzy

„APEL : Dotyczący warunków użytkowania urządzeń grzewczo-kominowych i wentylowania pomieszczeń.

„ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH”

za pośrednictwem Waszej jednostki pragniemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom o zasadach, których stosowanie i przestrzeganie ma bezpośredni wpływ na bezpieczne eksploatowanie oraz prawidłowe wentylowanie pomieszczeń. W ostatnim okresie czasu zakłady kominiarskie otrzymują od administracji budynków coraz więcej sygnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu wentylacji, piecyków gazowo-kąpielowych oraz piecy grzewczych na paliwo stałe. Według naszej oceny wynikającej z wieloletniego doświadczenia zawodowego, problemy te nasilają się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a spowodowane są niedostatecznym dopływem powietrza zewnętrznego do mieszkań. Zgodnie z Polską Normą o wentylacji, dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkań niezależnie od rodzaju wentylacji winien wynosić, co najmniej: dla pomieszczeń kuchennych z oknem zewnętrznym wyposażonym w kuchnie gazową lub węglową – 70 m3/h, dla pomieszczeń łazienki minimum 50 m3/h oraz znaczna wielkość do spalania gazu lub węgla w urządzeniach grzewczo-kominowych stanowiących wyposażenie mieszkań.

Dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkań powinien odbywać się przez otwory o regulśń i zagrzybienie oraz występują problemy ze spalaniem gazu lub innych materiałów opałowych w urządzeniach grzewczo-kominowych i zakłócenia w odprowadzaniu spalin w przewodach kominowych. Zdarzają się przypadki, że gazowe podgrzewacze tzw. „Junkersy” powodują zasysanie powietrza z wywiewnych kanałów wentylacyjnych lub w przewodach spalinowych powstaje tzw. odwrotny ciąg powodujący wydostanie się spalin bezpośrednio do pomieszczeń mieszkalnych, stwarzając zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla osób przebywających w mieszkaniu. Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, użytkownik mieszkania odpowiada za napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych, natomiast obowiązkiem zarządzającego jest zapewnienie dopływu, czyli sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

W ostatnim okresie czasu niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że użytkownicy mieszkań instalują wentylatory mechaniczne w kratkach wentylacyjnych kuchni i łazienki, stwarzając zakłócenia ciągu kominowego w przewodach kominowych spalinowych lub wentylacyjnych. Przepisy z zakresu Prawa Budowlanego zabraniają stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej w mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin do przewodu kominowego, a także w przypadku, jeżeli w obiekcie występują zbiorcze przewody wentylacyjne. Stosowanie wentylatorów mechanicznych w w/w przypadkach może powodować przedostanie się spalin z przewodów spalinowych do pomieszczeń mieszkalnych, powodując zagrożenie utraty zdrowia lub życia osób. Niekorzystny wpływ na ciąg kominowy w przewodach wentylacyjnych, spalinowych i dymowych ma coraz częściej występujący fakt niedogrzania mieszkań, w szczególności tam, gdzie zainstalowane są podzielniki ciepła, ponieważ dla zapewnienia prawidłowego ciągu w przewodach wentylacyjnych istotną rolę odgrywa różnica temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz mieszkania.

Nadmierne uszczelnianie mieszkań wbrew pozorom nie wpływa na uzyskanie oszczędności na kosztach ogrzewania, lecz odwrotnie, przy słabo działającej wentylacji z mieszkania nie jest odprowadzona para wodna, a powietrze o dużej wilgotności potrzebuje znacznie więcej ciepła do osiągnięcia pożądanej temperatury. Szereg mieszkańców stwarza zagrożenie zalepiając lub zamurowując kratki wentylacyjno-wywiewne lub zasłaniając kratki nawiewne usytuowane w dolnej części drzwi łazienkowych. Wszystkie wymienione czynniki mają negatywny wpływ na prawidłowość funkcjonowania przewodów kominowych, a nieprzestrzeganie wytycznych z zakresu wentylowania pomieszczeń może być przyczyną tragedii ludzkich.

Powyższe opracowanie oparte jest na podstawie ustawy „Prawo Budowlane” – Dz. U. Nr 89 z dnia 07.07.1994 Z późniejszymi zmianami oraz wydanymi do Ustawy przepisami wykonawczymi i Normami przedmiotowymi.