#PomagamUkrainie

Zachęcamy do odwiedzenia strony rządowej www.pomagamukrainie.gov.pl, która umożliwia oraz koordynuje pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Dzięki temu narzędziu osoby prywatne, a także firmy zainteresowane udzieleniem pomocy, dowiedzą się, jak to zrobić.

Na portalu znajduje się również specjalna zakładka dla osób oraz organizacji potrzebujących wsparcia. Przy pomocy formularza, mogą oni określić formę pomocy, której potrzebują:

  • wsparcie materialne, w tym przekazywanie żywności, chemii, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, łóżek polowych, odzieży, produktów niezbędnych dla dzieci;
  • pomoc związana z udzieleniem miejsca zamieszkania lub schronienia;
  • wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób;
  • wsparcie osobiste w postaci wolontariatu;
  • pomoc psychologiczna;
  • pomoc prawna.

Wsparcie dla Ukrainy będzie przekazywane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Za koordynację odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.pomagamukrainie.gov.pl

 

#PomagamUkrainie