Strona główna

Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje?

Ponieważ dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia osób o najniższych dochodach, to w systemie przyznawania dodatku mieszkaniowego najważniejsze jest kryterium dochodu, który uprawnia do takiej dotacji. Obecnie próg dochodowy jest liczony od kwoty netto (poprzednio było brutto), czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Żeby otrzymać dodatek mieszkaniowy nie trzeba być właścicielem mieszkania, można …

Wybory delegatów

 Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie informuje, iż w dniu 29-06-2023 roku podczas obrad Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni odbędą się wybory delegatów na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 2024r.

Z treścią zawiadomienia jak i porządkiem obrad można zapoznać się tutaj.

Karta zgłodzenia …

Walne Zgromadzenie 2023

 Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie działając na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” na dzień 29-06-2023 roku, o godzinie 17:00, które odbędzie się na strychu w budynku przy ul. Styczyńskiego 53a,

Wielkanoc 2023

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

składa Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy S.M. „BATORY”

Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej SM „Batory”

SM/ZG/20/2023; Chorzów, dnia 11.01.2023 r.

Budynek przy ul. Styczyńskiego 53, 53A w Chorzowie

Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej SM „Batory”.

Realizując wymogi ustawowe, informujemy, że w Regulaminie Gospodarki Finansowej
SM „Batory”, w części dot. kosztów centralnego ogrzewania (rozdz. III pkt 1.2.2 regulaminu),
dotychczasową treść zastąpiono nową treścią (Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 29.12.2022 r.).
Powyższa zmiana spowodowana była …