Ogłoszenie – lokale użytkowe na sprzedaż

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BATORY” w Chorzowie ul. ks. bpa J. Gawliny 33 informuje, że posiada do sprzedaży dwa lokale użytkowe położone na parterze, w budynku przy ul. Cmentarnej 19 w Chorzowie:

  • nr 5 o powierzchni użytkowej 14,20 m2, wraz z prawem własności lokalu na nabywcę przeniesiony zostanie udział w części nieruchomości wspólnej wynoszący 142/22886 oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (działka nr geodezyjny 3821/328) na którym budynek jest posadowiony;
  • nr 6 o powierzchni użytkowej 10,80 m2, wraz z prawem własności lokalu na nabywcę przeniesiony zostanie udział w części nieruchomości wspólnej wynoszący 108/22886 oraz udział w użytkowaniu wieczystym gruntu (działka nr geodezyjny 3821/328)na którym budynek jest posadowiony.

Osoby zainteresowane nabyciem lokali proszone są o kontakt pod numerem telefonicznym 32 2470564 w dni robocze, w godzinach 715 do 1445 lub e-mailowo – sekretariat@smbatory.com.pl

Ogłoszenie – lokale użytkowe na sprzedaż