Oferta zarządzanie 04

OFERTA DODATKOWA W ZAKRESIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH


wykonywanie przeglądów technicznych:

 • instalacji gazowej;
 • przewodów spalinowo – wentylacyjnych;
 • ogólnobudowlanych;
 • instalacji elektrycznej i odgromowej;
 • instalacji wod. – kan.;
 • instalacji c.o.;

cena do uzgodnienia


utrzymanie porządku i czystości:

 • sprzątanie wokół budynku;
 • sprzątanie klatek schodowych;
 • utrzymywanie terenów zielonych;

cena do uzgodnienia


ubezpieczenia:

 • majątkowe;
 • komunikacyjne;
 • utrzymywanie odpowiedzialności cywilnej;

cena wg taryf T.U. UNIQUA


obsługa prawna

cena zgodnie z umową