Oferta zarządzanie 02

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU
0,80 d0 1,0 zł / m2 pow. użytkowej (wynagrodzenie zarządcy niepodlegające rozliczeniu)

 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie dokumentacji nieruchomości (dane o nieruchomości, książka obiektu budowlanego, kopie aktów notarialnych itp.);
 • prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej w sposób określony przez właściciela (wspólnotę);
 • organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych i remontowo – konserwacyjnych dotyczących nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie – w mieniu właściciela (wspólnoty) umów z dostawcami mediów i usług oraz nadzorowanie ich prawidłowej realizacji;
 • prowadzenie rozliczenia przychodów i wydatków właściciela (wspólnoty) poprzez rachunek bankowy oraz rozliczanie członków wspólnoty za media i usługi dotyczące lokalu;
 • organizowanie zebrań wspólnoty (projekty uchwał, plan gospodarczo – finansowy, itp.);
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych na podstawie przeglądów technicznych nieruchomości oraz postulatów właściciela (członków wspólnoty);
 • udzielanie pomocy właścicielowi (członkom wspólnoty) w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z nieruchomością wspólną;
 • zapewnienie obsługi pogotowia technicznego (awaryjnego)

Obsługa prawna wspólnoty – 0,20 zł za 1 m2 pow. użytkowej (wynagrodzenie ryczałtowe bez kosztów zastępstwa procesowego)

 • obsługa zebrań wspólnoty;
 • wydawanie opini;
 • windykacja należności;
 • sporządzanie umów;