Oferta zarządzanie 01

OFERTA ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKALNĄ

WYKONYWANE CZYNNOŚCI

ZAKRES PODSTAWOWY (0,50 zł – 0,70 zł / m2 pow. użytkowej)

 • przyjęcie nieruchomości do administrowania;
 • prowadzenie ewidencji lokali oraz wykazu właścicieli i najemców w lokalach nie wyodrębnionych;
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • organizacja utrzymywania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością,
 • organizacja  bieżących czynności konserwacyjnych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
 • przekazywanie zarządcy uwag, spostrzeżeń w zakresie potrzeb remontowych, konserwacyjnych, wywiązywania się z umów przez usługodawców;
 • zapewnienie pogotowia awaryjnego bez kosztów wykonywanej usługi;
 • przygotowanie danych do planu gosp. finansowego;
 • pomoc w przygotowaniach do zebrań wspólnoty;
 • zapewnienie dostarczania korespondencji, kierowanej przez Zarząd do użytkowników lokali;

ZAKRES ROZSZERZONY (0,20 zł / m2 pow. użytk.)

 • zapewnienie obsługi prawnej (sprawdzanie umów, sporządzanie opinii, weryfikacja projektów uchwał itd. lecz bez kosztów zastępstwa procesowego)