Zarządzanie

ZARZĄD LUB ZARZĄDZANIE  NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BATORY” zatrudnia osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, posiadające dużą wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami, którą pogłębiają poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Naszym celem jest wysoka jakość oferowanych usług w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości.
W sposób profesjonalny wykorzystujemy potencjał tkwiący w nieruchomościach. Nie ograniczamy się do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym ale szukamy rozwiązań aby ich stan techniczny ulegał poprawie – z pożytkiem dla wszystkich właścicieli – a wartość zarządzanej nieruchomości sukcesywnie wzrastała.

Szczegółowy zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia zależy każdorazowo od charakteru i specyfiki obiektu, powierzchni użytkowej oraz indywidualnych ustaleń z kontrahentem.

Preferujemy kompleksowy zakres obsługi zarządzania a złożenie oferty poprzedzone jest wizją w terenie, przeglądem nieruchomości i przeprowadzeniem wywiadu na temat funkcjonowania nieruchomości.

Celem zagwarantowania należytego wykonania umowy współpracujemy ze specjalistami oraz sprawdzonymi firmami z różnych branż, z którymi zawarliśmy odpowiednie kontrakty.

Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

 

ZARZĄDZAMY:

  •  wspólnotami mieszkaniowymi,
  • wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi,
  • jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi,
  • obiektami komercyjnymi,
  • lokalami przeznaczonymi na najem.

Z uwagi na trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu czynności dotyczących zarządzania oraz sprawowania zarządu, zakres oferty należy traktować jako przykładowy. Szczegóły obsługi będą ustalane indywidualnie ze zleceniodawcą i uregulowane w zawartej umowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, jesteśmy elastyczni w określaniu zasad, na jakich ona będzie oparta. Warto sprawdzić czy Państwa oczekiwania mogą być zrealizowane z naszą pomocą.

 

OFERUJEMY: