Władze SM Batory

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca
Dorota Pohl

Z-ca Przewodniczącego
Dariusz Duda

Sekretarz
Jacek Stawiarski

Zarząd

Prezes Zarządu – Dyrektor
Ireneusz Znojek

Z-ca Prezesa
Danuta Neukirch

Członek Zarządu – Główna Księgowa
Beata Franek