Nasza historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory

Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory powstała w 1985 roku, pierwotnie jako Spółdzielnia zakładowa przy Hucie Batory w Chorzowie. Od 1990 roku działa jako odrębny podmiot gospodarczy.
Obecnie w swoich zasobach Spółdzielnia posiada 1 budynek mieszkalny oraz pojedyncze lokale w nieruchomościach, w których na bazie majątku Spółdzielni, powstały wspólnoty mieszkaniowe.

W okresie od 1990 do 1999 roku Spółdzielnia wybudowała budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. Cmentarnej 17-19a (1990 rok), budynek wielorodzinny przy ul. Styczyńskiego 53, 53a (1992 rok), budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. Opolskiej 3, 3a (rok 1994) osiedle mieszkaniowe składające się z 32 domków jednorodzinnych przy ul. ks. bpa Józefa Gawliny w Chorzowie Batorym, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej oraz budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. ks. bpa J. Gawliny 33 (rok 1999) w Chorzowie oraz kompleks 50 garaży przy ul. Czempiela 85a,b,c.

Domy jednorodzinne po zakończeniu budowy zostały przekazane na własność członkom spółdzielni.Prócz własnych zasobów spółdzielnia administruje domami jednorodzinnymi na zlecenie osób prywatnych. W okresie od 2000-11-01 roku do 2003-10-31 roku Spółdzielnia administrowała targowiskami miejskimi przy ul. Strzelców Bytomskich i „pod estakadą” w Chorzowie, jako firma wyłoniona w drodze przetargu, które obejmowały 75 kiosków handlowych o łącznej powierzchni 496 m2. W roku 2001 Spółdzielnia administrowała również zasobami mieszkalnymi Kochłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej o łącznej powierzchni 4287 m2.
Od 1 stycznia 2004 r. Spółdzielnia zarządza budynkiem mieszkalnym przy al. Korfantego 60 w Katowicach, który jest własnością osoby fizycznej.
1 czerwiec 2004 to dzień, z którym Wspólnota Mieszkaniowa „NASZE DOMY” w Chorzowie powierzyła Spółdzielni zarząd i zarządzanie Wspólnotą składającą się z 13 budynków zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Karpackiej 27-29a, Łukasińskiego 33, Karłowicza 26-44a.
W okresie od 01-04-2006 roku do 30-04-2007 roku spółdzielnia zarządzała również Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Tysiąclecia 39 w Katowicach.
W 2009 roku Spółdzielnia zarządzała prywatną kamienicą przy ulicy Katowickiej 66, 66a w Chorzowie.
Użytkownicy kompleksu garażowego przy ul. Czempiela 85a-f w Chorzowie powierzyli Zarząd powstałej Wspólnoty Spółdzielni, od kwietnia 2009 roku.
Rok 2012, to rok, w którym Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wiśniowej 6a-6b w Świętochłowicach oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Piechaczka 7-9 w Świętochłowicach powierzyła Spółdzielni zarząd i zarządzanie częścią wspólną nieruchomości.
Od dnia 01 lutego 2012 roku do 31-grudnia 2020 r. zarządzaliśmy prywatnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Ziołowej 7 w Katowicach.
W okresie od 01 lipca 2029 do 31 lipca 2022 r. administrowaliśmy budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Gagarina 29 w Chorzowie.
Od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 r. zarządzaliśmy prywatnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Batorego 15 / Wrocławskiej 4 w Chorzowie.
Od 01 października 2021 r. zarządzamy prywatną nieruchomością lokalową przy ul. Reymonta w Zabrzu.
Nadal wykonujemy funkcję zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Włodarskiego 5 w Chorzowie, który został nam powierzony od stycznia 2022 roku.

Prócz działalności związanej z obsługą nieruchomości, w ramach działalności dodatkowej, Spółdzielnia prowadzi biuro ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeniowego „UNIQA”.


Znalezione obrazy dla zapytania stefan batory portretStefan Batory (weg. Bathory Istvan) był synem węgierskiego wojewody siedmiogrodzkiego Stefana VI Batorego i Anny Katarzyny Thelegdi. 25 maja 1571 roku sejm szlachty i magnaterii siedmiogrodzkiej, przy poparciu sułtana tureckiego Selima II, wybrał Stefana Batorego na księcia Siedmiogrodu.

W wyniku drugiej wolnej elekcji (1576 roku) Batory został wybrany na króla. Swoje prawa do tronu przypieczętował, biorąc ślub     z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielką dynastii. Jego tytulatura brzmiała: „ Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, finlandzki, książę siedmiogrodzki”.

W 1576 roku wybuchła wojna między Rzeczpospolitą a Gdańskiem. Zwycięska bitwa pod Lubieszewem oraz blokada ekonomiczna Gdańska spowodowały zdławienie oporu mieszczan. 16 grudnia 1577 roku król uroczyście wjechał do miasta i przyjął przysięgę wierności od rady miejskiej. W 1579 roku Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji, chcąc odzyskać Inflanty (ziemie zagarnięte przez Rosję w 1578 roku) oraz ziemię płocką (utraconą w 1563 roku). Na terenie państwa rosyjskiego przeprowadził trzy zwycięskie kampanie. W styczniu 1582 roku,  w Jamie Zapolskim, Batory zawarł z Rosjanami rozejm. Iwan Groźny zobowiązany był do wycofania się z Inflant, w zamian Rzeczpospolita miała zwrócić, m.in. Wielkie Łuki, Woroniec, Zawłoszcze i Siebież.

Batory był człowiekiem wykształconym. Mówił biegle po łacinie, lubił czytać prace historyczne i dzieła teoretyków wojskowych. Niezwykle doceniał rolę nauki, zwłaszcza badań historycznych. Wielkim zamiłowaniem darzył polowania, na które udawał się w każdej wolnej chwili. W ludziach cenił charakter i rozum, a nie majątek czy pochodzenie. Był gorliwym katolikiem i jednocześnie przestrzegał zasad tolerancji religijnej. Zmarł w 1586 roku.