Nowa taryfa za dostarczane ciepło

Informujemy o zatwierdzeniu nowej taryfy za dostarczane ciepło – zmiana składników opłat przedstawia się następująco:

– rata za zamówioną moc – spadek o 3,94 %,
– opłata stała za przesył – wzrost o 6,89 %,
– cena ciepła – wzrost o 3,37 %,
– cena nośnika ciepła – wzrost o 3,65 %;

W związku ze zmianą taryfy sporządzono kalkulację wysokości zaliczek na poczet c.o. w wyniku której od 01.01.2019 roku, zaliczka będzie wynosiła 3,60 zł / m2.

Nowa taryfa za dostarczane ciepło