Deregulacja negatywnie wpłynęła na branżę zarządzania i pośrednictwa nieruchomości.