Aktualności

Budżet Obywatelski Chorzowa – trwa głosowanie

3 października ruszyło głosowanie na inwestycje zaproponowane przez mieszkańców miasta w ramach 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Głosować na wybrane inwestycje można elektorniczne, za pośrednictwem strony internetowejhttps://bo.chorzow.eu/glosowanie-budzet.html lub tradycyjne – wrzucając kartę z głosami do jednej z kilkunastu urn na terenie miasta (lista urn: https://bo.chorzow.eu/ ). Zachęcamy do czynnego udziału w życiu Chorzowa.


                                                                                                     UWAGA !!!!!
Przypominamy wszystkim użytkownikom lokali o obowiązku informowania Spółdzielni o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu, która ma wpływ na wysokość opłaty z tytułu    użytkowania lokalu w terminie do 7 dni od dnia jej zaistnienia. Udzielanie nieprawidłowych informacji może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej lub odszkodowawczej.
W celu weryfikacji danych prosimy o pilne złożenie oświadczenia z rzetelną informacją o ilości osób zamieszkałych w lokalu, w terminie do dnia 23-09-2016 roku.
Druki oświadczeń znajdą Państwo w skrzynkach pocztowych.

Nowa Rada Nadzorcza

W dniu 09-06-2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie. Na 62 członków spółdzielni uczestniczyło w zebraniu 28 osób. Frekwencja była bardzo duża i wyniosła 45,16%. Dziękujemy członkom spółdzielni za mobilizację i liczny udział w zebraniu. W związku z upływem kadencji, na zebraniu dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej


Tauron Ciepło Sp. z o.o. podnosi ceny ciepła!

Informujemy, iż od 02-02-2016 r. Firma TAURON CIEPŁO Sp. z o.o. podniosła cenę za dostarczane ciepło.


Spółdzielczość mieszkaniowa – to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość – w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.


Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014

Przedstawiamy interesujący materiał dotyczący konkursu 'Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014r’. (Ľródło www.administrator24.info)   http://smbatory.com.pl/slabid-54.htm


Dodatki mieszkaniowe

Osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej przypominamy o możliwości składania wniosków o dodatki mieszkaniowe.


Facebook

Od 17 listopada 2014 jesteśmy na Facebooku, gdzie zamieszczamy bieżące informacje z życia Spółdzielni.


Możliwość odpracowania zadłużenia

Osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni lub Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię mają możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni lub Wspólnot. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem.


Zmiana ustaw spółdzielczych (postęp prac)

Osoby zainteresowane postępem prac komisji nadzwyczajnej nad zmianą prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach, zachęcamy do przeczytania artykułu znajdującego się na stronie www.nieruchomosci.egospodarka.pl.


Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 gminy przejęły gospodarkę odpadami komunalnymi. W związku z tym pragniemy przybliżyć Państwu problematykę związaną z segregowaniem odpadów komunalnych.  Na specjalnych stronach można zapoznać się z zasadami segregacji odpadów, zobaczyć co się zmieni w związku z nowymi przepisami, pobrać deklaracje o wysokości opłaty, akty prawne, zapoznać się z harmonogramem wywozu, terminami i sposobem naliczania opłat, itp.

Urzędy miast informacje o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi  zamieściły  na stronach:

Chorzów:                www.chorzow.eu

Katowice :              odpady.katowice.eu

Świętochłowice:   czyste.swietochlowice.pl


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 – 16:00.

żródło: Biuletyn Urzędowy Miasta Chorzowa


Uwaga dłużnicy

W dniu 9 kwietnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 14-05-2010 r. Nr 81, poz. 530. Najważniejsza zmiana dotyczy faktu, iż każdy wierzyciel będzie mógł przekazać dane dłużnika, gdy minimalna kwota wymaganego zobowiązania wobec konsumenta wynosi 200 zł, a w przypadku dłużnika niebędącego konsumentem 500 zł. W każdym przypadku wymagane jest, aby upłynął co najmniej miesiąc od czasu wezwania dłużnika do zapłaty wraz z ostrzeżeniem go o zamiarze przekazania danych do big