Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce AKTY PRAWNE – INNE zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni