Oferta zarządzanie 01

OFERTA ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKALNĄ

WYKONYWANE CZYNNOŚCI

ZAKRES PODSTAWOWY (0,50 zł – 0,70 zł / m2 pow. użytkowej)

  • przyjęcie nieruchomości do administrowania;
  • prowadzenie ewidencji lokali oraz wykazu właścicieli i najemców w lokalach nie wyodrębnionych;
  • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
  • organizacja utrzymywania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością,
  • organizacja  bieżących czynności konserwacyjnych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;
  • przekazywanie zarządcy uwag, spostrzeżeń w zakresie potrzeb remontowych, konserwacyjnych, wywiązywania się z umów przez usługodawców;
  • zapewnienie pogotowia awaryjnego bez kosztów wykonywanej usługi;
  • przygotowanie danych do planu gosp. finansowego;
  • pomoc w przygotowaniach do zebrań wspólnoty;
  • zapewnienie dostarczania korespondencji, kierowanej przez Zarząd do użytkowników lokali;

ZAKRES ROZSZERZONY (0,20 zł / m2 pow. użytk.)

  • zapewnienie obsługi prawnej (sprawdzanie umów, sporządzanie opinii, weryfikacja projektów uchwał itd. lecz bez kosztów zastępstwa procesowego)