Władze SM Batory

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca
Justyna Muzykant

Z-ca Przewodniczącej
Katarzyna Duda

Sekretarz
Elżbieta Mróz

Zarząd

Prezes Zarządu – Dyrektor
Ireneusz Znojek

Z-ca Prezesa
Danuta Neukirch

Członek Zarządu – Główna Księgowa
Beata Franek