Nasza historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory

Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory powstała w 1985 roku, pierwotnie jako Spółdzielnia zakładowa przy Hucie Batory w Chorzowie. Od 1990 roku działa jako odrębny podmiot gospodarczy.

Obecnie w swoich zasobach Spółdzielnia posiada 1 budynek mieszkalny oraz pojedyncze lokale w nieruchomościach, w których na bazie majątku Spółdzielni, powstały wspólnoty mieszkaniowe.

W okresie od 1990 do 1999 roku Spółdzielnia wybudowała budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. Cmentarnej 17-19a (1990 rok), budynek wielorodzinny przy ul. Styczyńskiego 53,53a (1992 rok), budynek wielorodzinny z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. Opolskiej 3,3a (rok 1994) osiedle mieszkaniowe składające się z 32 domków jednorodzinnych przy ul. ks. bpa Józefa Gawliny w Chorzowie Batorym, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej oraz budynek wielorodzinny  z lokalami użytkowymi i garażami przy ul. ks. bpa J. Gawliny 33 (rok 1999) w Chorzowie oraz kompleks 50 garaży przy ul. Czempiela 85a,b,c. Domy jednorodzinne po zakończeniu budowy zostały przekazane na własność członkom spółdzielni.

Prócz własnych zasobów spółdzielnia administruje domami jednorodzinnymi na zlecenie osób prywatnych. W okresie od 2000-11-01 roku do 2003-10-31 roku Spółdzielnia administrowała targowiskami miejskimi przy ul. Strzelców Bytomskich i „pod estakadą” w Chorzowie, jako firma wyłoniona w drodze przetargu, które obejmowały 75 kiosków handlowych o łącznej powierzchni 496 m2.

W roku 2001 Spółdzielnia administrowała również zasobami mieszkalnymi Kochłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej o łącznej powierzchni 4287 m2.

Od 1 stycznia 2004 r. Spółdzielnia zarządza budynkiem mieszkalnym przy al. Korfantego 60 w Katowicach, który jest własnością osoby fizycznej.

1 czerwiec 2004 to dzień, z którym Wspólnota Mieszkaniowa „NASZE DOMY” w Chorzowie powierzyła Spółdzielni zarząd i zarządzanie Wspólnotą składającą się z 13 budynków zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Karpackiej 27-29a, Łukasińskiego 33, Karłowicza 26-44a.

W okresie od 01-04-2006 roku do 30-04-2007 roku spółdzielnia zarządzała również Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Tysiąclecia 39 w Katowicach.

W 2009 roku Spółdzielnia zarządzała prywatną kamienicą przy ulicy Katowickiej 66,66a w Chorzowie.

Użytkownicy kompleksu garażowego przy ul. Czempiela 85a,b,c w Chorzowie powierzyli Zarząd powstałej Wspólnoty Spółdzielni, od kwietnia 2009 roku.

Rok 2012, to rok, w którym Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Komandra 6a-6b w Świętochłowicach oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Piechaczka 7-9 w Świętochłowicach powierzyła Spółdzielni  zarząd i zarządzanie częścią wspólną nieruchomości a od dnia 01 lutego 2012 roku zawarta została umowa o zarządzanie prywatnym budynkiem mieszkalnym przy ulicy Ziołowej 7 w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BATORY” realizując swój cel polegający na kompleksowej obsłudze rynku nieruchomości, od 01-10-2011 rozszerzyła zakres świadczonych usług o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Prócz działalności związanej z obsługą nieruchomości, w ramach działalności dodatkowej, Spółdzielnia prowadzi biuro ubezpieczeń Grupy Ubezpieczeniowej „UNIQA”.


Znalezione obrazy dla zapytania stefan batory portretStefan Batory (weg. Bathory Istvan) był synem węgierskiego wojewody siedmiogrodzkiego Stefana VI Batorego i Anny Katarzyny Thelegdi. 25 maja 1571 roku sejm szlachty i magnaterii siedmiogrodzkiej, przy poparciu sułtana tureckiego Selima II, wybrał Stefana Batorego na księcia Siedmiogrodu.

W wyniku drugiej wolnej elekcji (1576 roku) Batory został wybrany na króla. Swoje prawa do tronu przypieczętował, biorąc ślub     z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego, ostatnią przedstawicielką dynastii. Jego tytulatura brzmiała: „ Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, finlandzki, książę siedmiogrodzki”.

W 1576 roku wybuchła wojna między Rzeczpospolitą a Gdańskiem. Zwycięska bitwa pod Lubieszewem oraz blokada ekonomiczna Gdańska spowodowały zdławienie oporu mieszczan. 16 grudnia 1577 roku król uroczyście wjechał do miasta i przyjął przysięgę wierności od rady miejskiej. W 1579 roku Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji, chcąc odzyskać Inflanty (ziemie zagarnięte przez Rosję w 1578 roku) oraz ziemię płocką (utraconą w 1563 roku). Na terenie państwa rosyjskiego przeprowadził trzy zwycięskie kampanie. W styczniu 1582 roku,  w Jamie Zapolskim, Batory zawarł z Rosjanami rozejm. Iwan Groźny zobowiązany był do wycofania się z Inflant, w zamian Rzeczpospolita miała zwrócić, m.in. Wielkie Łuki, Woroniec, Zawłoszcze i Siebież.

Batory był człowiekiem wykształconym. Mówił biegle po łacinie, lubił czytać prace historyczne i dzieła teoretyków wojskowych. Niezwykle doceniał rolę nauki, zwłaszcza badań historycznych. Wielkim zamiłowaniem darzył polowania, na które udawał się w każdej wolnej chwili. W ludziach cenił charakter i rozum, a nie majątek czy pochodzenie. Był gorliwym katolikiem i jednocześnie przestrzegał zasad tolerancji religijnej. Zmarł w 1586 roku.