Awarie

Telefony alarmowe Spółdzielni Mieszkaniowej „BATORY” w CHORZOWIE

 

1. Wszystkie awarie związane z eksploatacją budynku od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00 należy zgłaszać do Spółdzielni pod nr tel./fax

(32) 247 05 64
(32) 247 19 23

2. W godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)
wszelkie awarie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów

695 625 096
504 461 253

3. Osoba zgłaszająca awarię potwierdza pobyt oraz usunięcie awarii
na dostarczonym przez firmę formularzu.

4. W przypadku braku możliwości kontaktu z firmą należy zgłosić awarię bezpośrednio
do PEC, CHŚPWiK itd. – numery telefonów w zakładce „ważne telefony”

 

Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego
będzie skutkować obciążeniem za zwrot kosztów.