Awarie

Telefony alarmowe Spółdzielni Mieszkaniowej „BATORY” w CHORZOWIE

 

1. Wszystkie awarie związane z eksploatacją budynku od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00 należy zgłaszać do Spółdzielni pod nr tel./fax

(32) 247 05 64
(32) 247 19 23

2. W godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego oraz dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)
wszelkie awarie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów

695 625 096
502 521 526
502 513 929
789 008 053

3. Osoba zgłaszająca awarię potwierdza pobyt oraz usunięcie awarii
na dostarczonym przez firmę formularzu.

4. W przypadku braku możliwości kontaktu z firmą należy zgłosić awarię bezpośrednio
do PEC, CHŚPWiK itd. – numery telefonów w zakładce „ważne telefony”

 

Przypominamy, że nieuzasadnione wezwanie pogotowia technicznego
będzie skutkować obciążeniem za zwrot kosztów.